Olet täällä

Oiva-raportit Holiday Inn -hotellien ravintoloista

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia nykyisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Lisätietoja Oivasta löydät Eviran ylläpitämiltä sivuilta: oivahymy.fi.

Elintarvikkeiden vähittäismyyntiä ja tarjoilua koskevat tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin oivahymy.fi sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia.

 

Oiva-raportit

Holiday Inn –hotellien ravintoloista valmistuneet Oiva-raportit ovat luettavissa Oivahymyn sivuilla. Raportteihin pääset suoraan tästä linkistä.