Olet täällä

Pysäköinti

Hotellissa on oma parkkihalli, jossa on 60 parkkipaikkaa.

Hinta parkkihallissa
26 € / 24h
5 € / ensimmäinen alkava tunti
1 € / seuraavat alkavat 30 min.

Tallissa on kaksi autopaikkaa, jotka on varustettu sähköauton latauspisteellä.
Parkkihalliin ajetaan hotellin itäpäädystä, messupaikoitusalueen tasolta (kts. P-Info alla)

Parkkihallin lisäksi hotellin asiakkaat voivat pysäköidä auton Messukeskuksen ulkopaikoitusalueella, jossa pysäköintimaksu 13 € oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana (Huom. yöpyminen vaatii siis kahden vuorokauden pysäköintioikeuden).Pysäköinti maksetaan maksuautomaattiin. Lisätiedot Messuparkin paikoitusmaksuista täältä. Paikoitusalueella on hyvin tilaa myös tilausbussien pysäköintiin.

Pysäköinti Holiday Inn Helsinki - Expon omassa parkkihallissa on veloituksetonta inva-tunnuksella invapaikalla.